Clara i Marta.. "No sé si els dec temps o no. Em pots cantar el que tinc de tots?" Els dies de campanya els periodistes que segueixen els partits tenen feina per quadrar els temps que destinen a cada notícia. A BTV el càlcul s'ha fet basant-se en els resultats que les formacions van obtenir a la ciutat en les darreres autonòmiques. En aquella ocasió, la força més votada entre els barcelonins va ser Convergència i Unió, a la qual s'han adjudicat dos minuts i 30 segons d'informacó dins de cada informatiu. Seguint la proporció, al PSC li correspon un minut i 20 segons; al Partit Popular, 1 minut; a Iniciativa per Catalunya, 40 segons i a Esquerra Repúblicana, Ciutadans i Solidaritat, 30 segons, el mínim establert pel Consell d'Administració. Això sí, mentre que els republicans apareixen en tots els informatius amb informació electoral, Ciutadans només ho fa en dos de cada tres i Solidaritat en un. Així, durant la primera setmana de campanya, als informatius de BTV s'hi han destinat, en xifres arrodonides, un total de 40 minuts a Convergència i Unió i quatre a SI. Aquest repartiment obliga els periodistes a adaptar el discurs al temps de què disposen. CLARA ALIAGUILLA, seguiment de Ciutadans i SI "Jo tinc la sensació que no puc tractar un tema. Puc exposar-lo. Puc dir 'aquests faran això', però no puc dir ni com ni per què ni de quina manera ho faran. Tampoc no puc entrar en el joc pregunta- resposta, en què entren els grans. Si Mas fa una crítica molt forta a Rivera, o em centro en la crítica o em centro en el programa." En el cas dels partits amb més minuts, com Convergència, la feina del periodista també està condicionada. MARC GARCIA, seguiment de CiU "En estirar molt més la notícia, has d'intentar que no sigui avorrida i, per tant, aquí sí que pots afegir-hi més això, el moment de l'anècdota, el moment més divertit, però sempre mantenint la informació. Avui he pogut col·locar tres talls de veu del candidat i encara m'ha sobrat temps per poder recrear-me amb una de les anècdotes, que ha estat un testimoni que s'ha posat a cantar." Pel que fa a l'ordre en què apareixen les informacions, s'acostuma a respectar la disposició de més gran a més petit. A BTV, però, a diferència d'altres mitjans, l'acord del Consell permet alterar-lo si per criteris periodístics es considera convenient.

La Junta Electoral determina que els mitjans públics facin la cobertura de la informació electoral en funció dels resultats obtinguts per cada partit en els comicis anteriors. El Consell d’Administració del mitjà és l’encarregat de determinar quant de temps es destina a cada partit. A BTV el càlcul s’ha fet en proporció als resultats que les diferents formacions van obtenir a la ciutat de Barcelona en les autonòmiques de 2010.

El temps de les notícies electorals, doncs, està predeterminat i no es pot alterar, encara que el periodista ho consideri necessari. Això vol dir que no pot destinar-los ni més ni menys temps del que tenen adjudicat per explicar la informació de cada dia, amb independència del que hagi passat. Encara que algun dia es puguin excedir, al final de la campanya el temps s’ha de compensar.

Els blocs suposen també que els partits que encara no tenen representació al Parlament no tenen cobertura. Si bé es poden incloure ocasionalment als informatius, no hi poden aparèixer amb la freqüència que ho fan la resta, els que sí que tenen representació parlamentària.