ALBERT RIVERA, president de Ciutadans "Vam treure gairebé un cinc per cent i el tall electoral és d'un cinc per cent a Barcelona. Per tant, som a les portes d'entrar a l'Ajuntament de Barcelona. És una campanya dura, una campanya amb moltes candidatures, però estem convençuts que amb una bona feina podrem aconseguir-ho"