ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Jo vull defensar el que no va fer Jordi Hereu ni CiU, amb un Xavier Trias que guarda silenci mentre la Generalitat de Catalunya retalla actuacions i polítiques que perjudiquen novament Barcelona". "Necessitem un canvi sensat, en la bona direcció. Després de 32 amb un mateix govern municipal, el canvi no pot ser un primer govern nacinonalista. No hem de passar d'un tripartit a un neotripartit. Barcelona necessita un canvi ideològic". Polítiques d'immigració "Accés de la policia al padró municipal per lluitar contra la immigració il·legal i les màfies que exploten els immigrants. La prohibició del burca". Simplificació administrativa "Darrera d'aquesta societat emprenedora hi ha d'haver ajudes, s'han de suprimir tràmits administratius". Eficiència econòmica "Hem de tenir menys ingressos i tenir més i millor. Gastar menys en publicitat, protocol, autobombo..." Visiblitzar les forces d'ordre públic "Una policia més visible seria un element de disuassió i la clau per lluitar contra la delinqüència i la immigració il·legal."