A partir de l’exposició Gameplay, al CCCB fins al 3 de maig, Ingrid Guardiola proposa una reflexió sobre el que passa més enllà del joc.És en el món online on construïm la nostra identitat digital, on projectem el nostre desig, on socialitzem; però també és el lloc on aboquem la nostra violència i on renunciem, de vegades, al nostre jo real.