Aena comença aquest dissabte les obres de repavimentació de la pista principal de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. Es tracta de la pista que rep el nom de 06L/24R i estarà tancada durant 14 dies. Concretament, s’actuarà en el tram comprès entre els carrers de rodatge R6 i R1, excepte l’encreuament amb la pista 02/20, on també es faran treballs de millora.

Les actuacions afecten el desenvolupament habitual de l’activitat a l’aeroport i, per això, s’ha intentat compatibilitzar la repavimentació amb l’activitat aeroportuària. Així, s’ha treballat amb les aerolínies perquè adaptin la programació dels vols mentre durin les obres, és a dir, dues setmanes.

A banda dels treballs de pavimentació i fresat de l’àrea de rodatge de la pista 06L/24R i a la 02/20, en aquestes dues zones es reposaran els llums d’abalisament, se substituiran les caixes base, s’executaran les fregues i es farà l’estesa de nou cablejat secundari i el repintat de la senyalització horitzontal de les pistes.

El termini per a l’execució de totes les obres és de vuit mesos. Els treballs formen part de les tasques de manteniment habitual de la infraestructura aeroportuària i tenen una inversió de 4,7 milions d’euros.