Aquest dissabte, a la banda mar, s’ocuparà el tram entre els carrers de Muntaner i Balmes, per pintar el carril bici en el lateral mar. El tall del separador de trànsit comportarà habilitar altres itineraris pel pas de vianants i el carril bici quedarà tallat.

Pel que fa a diumenge, s’ocuparà el separador de trànsit del costat muntanya entre els carrers de Muntaner i Via Augusta. Els operaris habilitaran un pas alternatiu per a vianants i també tallaran el carril bici d’aquesta banda.

Aquests treballs, que s’allargaran fins al gener, se sumen als que ja estan en marxa als dos extrems de l’avinguda, entre la plaça Francesc Macià i Muntaner, al costat muntanya i entre Balmes i la plaça Joan Carles I, al costat mar.

A més, des del 14 de juliol, hi ha restriccions d’un carril al tronc central costat muntanya per realitzar els treballs de substitució puntual de vorades i rigoles, està previst que aquests treballs durin fins a l’1 d’agost.