Circular per dins la Barceloneta és una autèntica cursa d’obstacles per a conductors en general, però sobretot per als de camions i vehicles de grans dimensions. L’orografia del barri mariner, amb carrers i voreres estretes, fa que molts conductors hagin d’envair les voreres per fer girs o per salvar vehicles estacionats.

Però a més dels vehicles, els vianants pateixen també els inconvenients i riscos que provoca aquesta orografia. Hi ha veïns que asseguren que passegen pel barri sempre pendents de què o qui ve al darrere seu per evitar ensurts. Voreres trencades, arbres danyats per cops de vehicles i façanes escapçades són altres testimonis d’aquesta realitat.

Carrers i voreres estretes, binomi complicat

L’estructura dels carrers de la Barceloneta no és una realitat nova. Els veïns hi conviuen de sempre, el que ha canviat, tal com explica Elena Vila, és que “ara s’han multiplicat els vehicles, s’ha complicat molt caminar pel barri aquests darrers anys”. Aquesta veïna detalla que, actualment, han de “vigilar amb les motos, les bicicletes, els monopatins i amb els camions grans”.

La confluència en un espai reduït de tants vehicles provoca situacions de risc, com la que rememora Carlota Ramírez: “Anava pel carrer del Baluard amb la meva cunyada i vaig haver d’agafar-la i ficar-la cap a dins de la vorera perquè si no ens agafa un camió”. Tot i els ensurts, els veïns són conscients que pel barri han de circular camions. “Tenim el mercat al centre del barri”, explica Mercè Ballester, qui també es queixa que “n’hi passen massa per aquests carrers tan estrets“.

Façanes escapçades i voreres envaïdes

Les petjades del pas dels vehicles de grans dimensions pel barri són visibles a moltes façanes. Hi ha qui s’ha vist obligat a rehabilitar-la, com Manel Martínez: “Un camió ens va donar un cop tan fort que va deixar malmesa la façana fins al punt que la Guàrdia Urbana ens va dir que per seguretat s’havia d’arreglar“.

Martínez, a més de veí, és membre de l’AV Barceloneta. Creu que “l’Ajuntament hauria de fer quelcom perquè els vianants vagin més segurs i per evitar que façanes, arbres i mobiliari urbà continuïn danyats”. Sap, però, que la solució no serà fàcil. “Aquí no ens poden treure l’aparcament del carrer que tenim per als residents perquè no hi ha pàrquings assequibles”.

Intervencions per millorar-hi la mobilitat

El districte de Ciutat Vella és conscient de la problemàtica i, per això, ha fet intervencions per millorar la mobilitat dels camions més grans, com ara la col·locació de pilones a la vorera o convertir l’aparcament de motos de semibateria en línia al carrer de Sant Miquel, 21, i al carrer de Mestrança, 28. Un canvi, però, que no respecta tothom. A més, el consistori assegura que seguirà fent “les actuacions que siguin necessàries”.

Motocicletes incomplint la normativa d’estacionament

L’enginy com a recurs i prevenció

Mentre arriba una solució que acontenti tothom, és a dir, que no es perdin aparcaments per als vehicles ni motos dels residents però que sigui més fàcil, còmode i segur circular per la Barceloneta, hi ha qui ha fet cas de la dita de més val prevenir que guarir.

Hi ha un edifici en què s’han col·locat unes barres de ferro pintades d’un color molt visible perquè els conductors el vegin i no topin amb la façana. I és que el balcó que sobresurt de la façana ja té mostres d’haver tingut una topada amb algun camió.

Edifici amb barres de ferro de color llampant per evitar que els vehicles malmetin el balcó