peatge urbà zbe barcelona

Desincentivar l’ús del cotxe, la moto i qualsevol altre vehicle privat, així com reduir la contaminació. Aquests són els objectius principals de la proposta de peatge urbà a Barcelona feta per vuit entitats ecologistes, veïnals, socials i de promoció del transport públic. Concretament, reclamen que aquest peatge cobri 4 € al dia per circular dins la ZBE a Barcelona, amb l’objectiu de reduir la presència del trànsit privat a la ciutat i garantir un ambient més saludable.

Què penses del peatge urbà de 4 € al dia per entrar a Barcelona? Hi estàs d’acord o consideres que és una mesura negativa? Vota a l’enquesta!

T’oferim cinc possibilitats de resposta, amb l’objectiu de representar el màxim les diferents opinions que pot tenir la ciutadania sobre aquesta qüestió:

  • Sí, és una bona manera de dissuadir l’ús del transport privat i reduir la contaminació.
  • Estic d’acord amb el peatge urbà, però 4 € per viatge em sembla excessiu.
  • Calen mesures contra la contaminació, però no estic d’acord amb el peatge urbà.
  • No, cal deixar els accessos a Barcelona tal com estan.
  • M’és indiferent.

Enquesta: Com valores el peatge urbà de 4 €?