Amb aquesta mesura, TMB assegura que d'aquesta manera es reforça la tasca contra el frau al transport públic. Els 50 euros es requeriran si el personal de TMB, quan realitzi inspeccions, comprova que la persona intervinguda no porta bitllet, que el que té no s'ha validat, o bé que no és vàlid per les característiques del trajecte o de la persona que el porta. MIQUEL CLUA "Estic d'acord. Si molta gent no paga, després ens queixarem pel servei. Volem puntualitat, volem serveis, i que el no compri bitllet pagui, ho trobo correcte." ANTÒNIA PONS "Ja em sembla bé que s'hagi de pagar una multa, però pel temps que estem, penso que 50 euros és una mica massa." MONTSERRAT SANMARTÍ: "Molta gent no paga i després ens les carreguem les persones que paguem impostos." La multa s'haurà de pagar en un termini de 30 dies. Ara bé, si s'abona al moment, l'import es redueix a la meitat. Si s'exhaureix el termini, es pot obrir un expedient que comporta una sanció administrativa d'entre 150 i 600 euros. Només l'any passat es van tramitar gairebé 13.800 expedients.

Aquesta sanció s’haurà d’abonar en 30 dies. En cas d’efectuar el pagament a l’acte, l’import es reduirà a la meitat. Si, pel contrari, no es paga i no s’han estimat al·legacions, el passatger pot rebre una sanció administrativa d’entre 150 i 600 euros.