Amb l'obertura del nou Hospital de Sant Pau, l'estació de metro de la línia 4 de Guinardó, registra ara 12.000 usuaris els dies feiners. Per respondre a la demanda, l'estació s'ha sotmès a una profunda remodelació. El vestíbul s'ha ampliat i triplica l'anterior. A més, s'ha adaptat la infraestructura a persones amb mobilitat reduïda amb tres nous ascensors i escales mecàniques. L'estació té ara dos nous accessos, un dels quals a peu pla que comunica amb l'entrada de l'hospital. Amb aquesta, el metro ja compta amb 97 estacions adaptades de les 128 existents. JOAQUIM NADAL, conseller de Política Territorial i Obres Públiques "Avui, la xarxa de Metro de Barcelona és, sinó la primera la segona xarxa més adaptada d'Europa. I estem adaptant per arribar al 100% de la xarxa adaptada, que és l'objectiu. Que no hi hagi cap estació sense estar adaptada a les persones amb mobilitat reduïda." Però les reformes no acaben aquí. El nou vestíbul, de 700 metres quadrats, serà el punt d'unió de la línia 4 amb la futura línia 9 en el que serà un nou intercanviador. La connexió es farà darrera d'aquesta paret. De moment, ja s'ha excavat gran part del pou, de 70 metres de profunditat, que durà els viatgers a les andanes de la línia 9 amb ascensors de gran capacitat. L'estació guanyarà un nou accés a la banda nord de la ronda del Guinardó. Tot plegat podria ser una realitat, el 2014.