José Montoya, el pastor d’ovelles que ha decidit que no abandonarà el tancat públic de Collserola i pel qual ja no té llicència, assegura que fa 30 anys que pastura el ramat en aquesta zona. Montoya explica que va heretar el permís per fer-ho del seu pare i que quan s’havia plantejat marxar-ne el Parc de Collserola li havia insistit que no ho fes.

Durant uns 16 anys va buscar un lloc proper on tenir les ovelles i poder pasturar per la zona de Collserola de Montcada i Reixac i Nou Barris, mentre esperava que es construís el cobert. De fet, assegura que va ser ell qui va proposar a l’Ajuntament de Montcada i Reixac —propietari dels terrenys— de construir-lo. Montoya diu que els anys que va estar esperant li van suposar moltes pèrdues econòmiques: “Si fes comptes de totes les pèrdues que he tingut, avui ja en tindria per jubilar-me”, diu Montoya. Explica que durant aquest temps hauria pogut marxar amb les seves ovelles a altres llocs “però em van convèncer perquè em quedés”.

Va perdre el concurs públic

Finalment, el 2011 es va construir la nau i en un primer moment li van oferir un contracte. En els concursos que es van convocar posteriorment només s’hi va presentar José Montoya i, per tant, els va guanyar i va poder-s’hi quedar. En l’última convocatòria, però, s’hi van presentar dos ramaders més i va ser un d’aquests qui va guanyar el dret a pasturar la zona i allotjar les seves ovelles al cobert. Ara, per fer efectiu el resultat del concurs el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola li demana que acati la resolució però “haver de deixar això per mi és la ruïna“, assegura. A més, afegeix que li queden pocs anys per jubilar-se i que si perdés ara aquesta feina també li afectaria la pensió.

Impugnar la resolució del concurs

Per tot plegat, Montoya ha engegat una batalla legal i va impugnar la resolució del concurs davant el Tribunal Català de Contractació Pública. En un primer moment el tribunal no li ha donat la raó i Montoya ha presentat un segon recurs, que està pendent de resoldre’s. Paral·lelament, també ha demanat suport a l’Ajuntament de Montcada i Reixac, però per ara li ha assegurat que se’n mantindria al marge.

Els guanyadors del concurs, al ras

El fet que Montoya no abandoni l’espai ha provocat que el guanyador del concurs públic, DB Ramaders, no pugui accedir-hi. De manera provisional el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola li ha facilitat un espai on poder tenir les ovelles al ras però els ramaders lamenten que els animals no estan en condicions òptimes ni poden fer la feina de prevenció d’incendis que anava associada a l’ús del cobert públic.