El pintor Modest Cuixart exposa en aquesta entrevista els eixos de la seva obra i de la seva visió del món de l’art. “Generalment hi trobo poques virtuts a la meva obra”, confessa Cuixart

Destacat membre del grup artístic avantguardista Dau al Set, Cuixart reivindica el valor d’aquest col·lectiu. Assegura que no es pot discutir que va ser el primer grup d’avantguarda d’art de l’estat espanyol, malgrat en algunes ocasions la crítica o la premsa assegurin que ho va ser col·lectiu madrileny El Paso. Assegura que té “una bona amistat amb tots ells, però els fets són els fets”. A favor de Dau al Set, també destaca que té el valor de “ser la primera ruptura del surrealisme cap a un magicisme” i, amb la perspectiva dels anys considera que van “comunicar almenys llibertat d’expressió” i han “demostrat a la història” que van fer “una aportació considerable”.

Pel que fa al mercat de l’art, Modest Cuixart considera que l’afany per vendre pot pervertir i fer degenerar l’esperit creador i lamenta que alguns artistes hagin sucumbit a la “funesta idea americana del màrqueting”. Per contra, creu que “l’artista ha de ser un ocell sense gàbia” i que ha d’evolucionar, ja que el qui sempre està repetint el mateix quadre és un uniformista. És una persona que o està lligat a les exigències de mercat o se li ha acabat el poder de creació”.