Carles Flavià entrevista a Merche Mar, vedet i referent d’El Molino a Barcelona.