Caminar pel carrer Gran de Gràcia fixant-se en les façanes té recompensa. Permet descobrir els vestigis dels ancoratges del tramvia, encara presents en la majoria de blocs d’aquesta artèria principal per on el tramvia feia recorregut fins que va desaparèixer, a la dècada dels 60. Aquestes petites peces servien per “sostenir la línia aèria del tramvia i que es mantingués estable i no fes bossa”. Uns travessers aguantaven la línia i, per sobre, uns ancoratges estiraven uns tensors per mantenir la mateixa altura, explica Josep Maria Contel, del Taller d’Història de Gràcia.

Aixetes de gas dels fanals

Les façanes del carrer Gran de Gràcia amaguen també un altre element que era clau a la tarda, nit i matinada a principis del segle passat: les aixetes de gas dels fanals, que permetien il·luminar el carrer. Una petita canonada ubicada sota cada fanal arribava a una aixeta i d’allà en sortien dos vials que els alimentaven.

“Cada vespre dos fanalers recorrien el carrer Gran de Gràcia amb un pal cadascun: un amb una clau que obria les aixetes i l’altre que duia una mena de flama i l’introduïa pel fanal per encendre el foc”, afegeix Contel.