Les obres de la superilla de l’Eixample han deixat al descobert noves restes arqueològiques al carrer de Girona al cantó Besòs. Es tracta del Convent dels Caputxins de Montcalvari, que data del XVI. També s’han trobat materials de caire religiós que s’han exhumat com fragments d’una pica beneitera i una làpida amb una creu.

En una primera fase de treballs, en el tram entre la Diagonal i Mallorca, ja es van documentar diverses estructures que, en un principi, es va creure que corresponien a una antiga masia. Ara bé, en aquells moments un membre de l’equip, l’arqueòleg Eric Sobrevia, ja va apuntar que es podria tractar del convent dels Caputxins. Les restes estaven tallades pel col·lector que hi ha al centre del carrer de Girona.

Presència de bales de canó i bombardes

Segons l’estudi, el convent va ser ocupat per les tropes franceses durant el setge de 1697 i utilitzat com a hospital de campanya. En el setge de 1713-1714 durant la Guerra de Successió va ser bombardejat. Aquests fets explicarien que s’hi hagin trobat diferents tipus de bales, com bales de canó i fragments de bombardes.

El que va quedar dempeus de tot el recinte hauria estat llogat a un pagès a condició d’anar rehabilitant i recuperant alguns espais, que finalment van convertir-se en la masia que més tard es va enderrocar per construir l’Eixample.

Foto: Bala de canó