Biografia d’Emiliano Zapata (1879-1919), famós revolucionari mexicà que va revoltar tot el país contra el govern dictatorial del president Porfirio Díaz. En Kazan intenta mostrar com els líders revolucionaris es corrompen quan arriben al poder.