Les propostes han estat molt diverses. VICTÒRIA ESCUER, veïna "Fomentar l'esport. Fomentar l'esport no vol dir que la gent s'apunti a un gimnàs i que se'n vagi a córrer, vol dir que a l'espai tu tinguis unes taules de ping-pong, tinguis unes cistelles de bàsquet. I això és important, perquè els que hi ha pel barri estan plens, tenen molt d'èxit." JORDI MODAMIO, veí "Milloraria la convivència. Si s'espongen els carrers la gent podrà tenir una convivència i si es posa més arbrat i parterres." Són algunes de les idees que els veïns del Poblenou han proposat en un taller participatiu per millorar la superilla que es crearà al barri. Gairebé una cinquantena de persones han treballat distribuïdes en tres grups centrats en la cohesió social, l'ús de l'espai públic i els recursos energètics. A partir d'aquí, han tingut llibertat per fer les seves aportacions. JORDI SALA, veí "Si hi ha aparcaments soterrats, que es treguin vehicles de superfície." GAETANO OFELIO, veí "Participar més en l'espai, cuidar més l'espai i fer propostes d'inversions perquè sigui millor." La superilla es crearà en una àrea del Poblenou delimitada pels carrers de Bilbao, Pallars, la Llacuna, Tànger i l'avinguda Diagonal. Al seu interior, la prioritat serà per als vianants. LAIA TORRES, cap de Participació d'Hàbitat Urbà "Hi hagi carrers pacificats, vol dir que tant els busos com els vehicles de pas no passin per l'interior de la superilla, sinó que passin pels carrers al voltant de les superilles. I que, per tant, l'interior pugui ser d'ús, bàsicament, dels veïns." El taller de participació següent serà el dimecres 11 de març a partir de les sis de la tarda i es farà a l'Escola Pere IV.

Les propostes han estat molt diverses. Gairebé una cinquantena de persones hi han estat treballant, distribuïdes en tres grups centrats en la cohesió social, l’ús de l’espai públic i els recursos energètics. A partir d’aquí, han tingut llibertat per fer les seves aportacions. La superilla es crearà en una àrea del Poblenou delimitada pels carrers de Bilbao, Pallars, la Llacuna, Tànger i l’avinguda Diagonal. Al seu interior, la prioritat serà per als vianants. Segons la cap de Participació d’Hàbitat Urbà, Laia Torres, “que hi hagi carrers pacificats vol dir que tant els busos com els vehicles de pas no podran passar per l’interior de la superilla, sinó que ho hauran de fer pels carrers dels voltants”. El pròxim taller de participació es farà el dimecres 11 de març a les 18 h a l’Escola Pere IV.