El 26% de la xarxa viària a Horta-Guinardó no és accessible. I el 38% dels centres d'atracció, com per exemple edificis històrics, equipaments o mercats, són en carrers amb pendent. A més, hi ha un percentatge de gent gran del 23%, superior a la mitjana de la ciutat. Tot i això, tres de cada quatre viatges es fan a peu. Per fer front a aquesta situació l'Ajuntament proposa crear una xarxa de recorreguts accessibles per a vianants, tant en l'àmbit del districte com en cadascun dels barris. FRANCINA VILA, regidora d'Horta-Guinardó "Una xarxa de vianants que sigui segura i accessible. Pacificar el trànsit motoritzat, augmentar la superfície destinada a vianant, promocionar el fet de caminar i, per tant, eliminar les barreres físiques que fragmenten el territori i són obstacles per aconseguir aquest fet d'anar a peu als llocs." Per aconseguir-ho el pla preveu la instal·lació d'ascensors i escales mecàniques, l'adequació de voreres, la millora de la senyalització i la il·luminació o la instal·lació de zones 30. AXEL VILASECA, veí "No només han de pensar en el tema dels vianants sinó que han de pensar en la despesa que suposarà si realment és útil aquesta despesa." SILVIA VENTANALS, veïna "En aquest barri en particular em sembla fantàstic perquè això és una muntanya i és un barri on viu molta gent gran." JOSEP MARÍA ORMELLA, veí "Jo crec que el tema vehicles és el que s'hauria de millorar una mica, s'hauria de mirar d'arreglar-lo." L'objectiu del Pla d'accessibilitat per Horta-Guinardó és aconseguir una millora substancial de la mobilitat dels vianants per a cinc anys. L'Ajuntament ja ha encarregat projectes urbanístics en aquest sentit per valor de més de cinc milions d'euros a executar durant el mandat següent municipal i abans de 2020.

Després d’encarregar una diagnosi de la mobilitat a Horta-Guinardó, s’ha constatat que la majoria de trajectes es fan a peu. Per això, el districte preveu invertir en una sèrie de mesures urbanístiques per garantir l’accessibilitat dels vianants en un territori amb una orografia complicada i on viu molta gent gran. Segons el consistori, aquest conjunt d’actuacions han d’afavorir la creació d’una xarxa d’itineraris en què les persones puguin anar caminant als equipaments, mercats o indrets d’interès sense obstacles ni dificultats.

Sobre el mapa del districte, s’han traçat 12 eixos horitzontals d’una llargada de 22 quilòmetres i quatre itineraris verticals de 21 quilòmetres. Per exemple, un dels recorreguts creua de dalt a baix el districte, des de Sant Genís dels Agudells fins al Baix Guinardó. L’eix del carrer del Llobregós, d’altra banda, connecta les estacions de metro de Vilapicina, el Carmel i el Coll-la Teixonera. L’entramat es complementarà amb senyalització a peu de carrer perquè els ciutadans puguin orientar-se i saber quin és el camí més directe per arribar a un punt d’interès.

Un dels principals objectius de la xarxa és reduir les barreres físiques lligades a la topografia del districte. A més, es vol guanyar en superfície destinada als vianants, pacificar el trànsit i millorar les condicions per als desplaçaments en bicicleta. Aquestes propostes es traduiran en la millora de l’enllumenat, en l’ampliació de voreres, en l’extensió de les zones 30 i la instal·lació d’escales mecàniques o ascensors.

Algunes d’aquestes millores ja s’han dut a terme, com l’ampliació de la zona 30 als barris de la Font d’en Fargues i de Montbau, la instal·lació d’un ascensor a la plaça de Raimon Casellas, a Can Baró, o els treballs per fer accessibles 200 passos de vianants. Enguany està prevista l’entrada en funcionament d’un ascensor a la plaça de Joan Cortada i la reforma de la baixada de la Combinació, al barri d’Horta.