Amb aquesta videoacció anomenada ‘Deriva’, Parés ha volgut donar un contrapunt poètic al vessant comercial de la fira que una hora abans havia tancat portes. El resultat de la gravació, transmesa en temps real a un servidor de vídeo, es publicarà un cop editat al web