La intervenció al solar, de 463,5 m2, planteja la creació de dos espais diferenciats. L’interior s’habilitarà per als gossos, amb un tancat transparent, paviment tou i la instal·lació de diversos elements de joc. El perímetre s’adequarà per a l’ús dels ciutadans, amb un espai d’ombra i bancs que afavoreixin l’aturada dels vianants.