La història de l’edifici del Centre Cívic la Sedeta es remunta a 1899. Era la fàbrica Pujol y Casacuberta que va ser de les primeres a Europa a produir teixits de seda crua en telers mecànics. D’aquí, que popularment es conegui com la Sedeta. Per no perdre la memòria d’aquest passat, avui s’ha presentat la senyalització històrica de l’equipament. ESPERANZA ÁLVAREZ, directora del Centre Cívic la Sedeta “El que vol és explicar a les persones el que hi havia abans aquí, com era l’antiga fàbrica, els espais d’avui, per exemple, aquest és el bar que aquí era la zona de telers, perquè els telers anaven a baix, perquè eren molt pesats, que hi havia on avui hi ha la sala d’actes? Que era la sala de billaires, d’ordidores.” Aquest projecte s’emmarca dins de la recuperació de la memòria oral de la Sedeta, una iniciativa que ha lligat els testimonis dels treballadors de la fàbrica a través de les seves vivències i records. La nova senyalització, però no s’oblida de l’etapa posterior en què la lluita veïnal va ser clau per convertir aquest espai en equipaments públics i una plaça per al barri. ANDRÉS ENCINAS, president de l’Associació d’Amics i Amigues de La Sedeta “Hay un trabajo previo muy exhaustivo de entrevistas, de contacto con familiares, con antiguos trabajadores, en esta primera fase de rotulación lo que se hace es recuperar la personalidad, en cierta manera, la personalidad del centro.” A partir d’ara qui vulgui conèixer la història de la Sedeta només haurà de recórrer les tres plantes de l’equipament. La nova senyalització mostra en imatges com eren antigament les diferents estances.

A través de les dues escales i les tres plantes es vol recordar la història del Centre Cívic la Sedeta. Aquesta iniciativa s’emmarca dins del projecte impulsat per la comissió de treball per a la recuperació de la memòria oral de la Sedeta. D’aquesta manera, es vol fer un homenatge als treballadors de l’antiga fàbrica Pujol y Casacuberta, una de les primeres a Europa a produir teixits de seda crua en telers mecànics. És per això que la fàbrica es coneix popularment com la Sedeta. Un cop la fàbrica tanca es transforma en equipaments socials, fruït de la reivindicació veïnal al Camp d’en Grassot i la Sagrada Família que va durar tres anys. L’any 1975 els terrenys es van desafectar com a espai d’ús públic, i el solar es va convertir en edificable. Quan la Caixa d’Estalvis de la Diputació va comprar la Sedeta i va presentar un pla per fer-hi un edifici de vuit plantes, els veïns van decidir ocupar la fàbrica i van aconseguir paralitzar les obres. Finalment, l’Ajuntament va acabar comprant el solar. L’any 1985 es va inaugurar el centre cívic que ara fa 30 anys. La resta de la fàbrica ja s’havia transformat en una escola i un institut. Per celebrar l’aniversari s’ha programat una visita guiada amb el nom “Descobrim la Sedeta, de fàbrica a equipaments. Més de 100 anys d’història”, a càrrec de Carolina Chifoni ,i hi haurà música durant tot el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre