El pla neix de les demandes de la pataforma Nou Barris Cabrejada, Diu Prou!, que , ja durant el mandat anterior va posar sobre la taula la necessitat de fer una diagnosi de la situació real que viu el districte. També va reclamar un plenari extraordinari per avaluar-ne el resultat i abordar les polítiques per fer-hi front. Un ple que arribarà finalment dijous, i en què es debatrà aquest pla d'acció. Són una cinquantena de mesures centrades en quatre àmbits: el de l'atenció social, amb per exemple més beques menjador; el de l'habitatge, amb 433 pisos més de lloguer social; el de l'ocupació, amb un pla contra l'atur juvenil, i el d'educació i infància, que consisteix a millorar l'oferta d'escoles bressol municipals amb 87 noves places. JANET SANZ, regidora de Nou Barris "Desenvolupar una sèrie de polítiques que garanteixin drets social, no només polítiques vinculades a l'assitencialisme, polítiques d'ajuda, que és evident que són necessàries a curt termini però que no ens serveixen a mig i llarg termini perquè el que volem fer és empoderar i generar processos d'autonomia." Un pla dotat amb 40 milions 800 euros que neix amb la vocació de ser punt de partida. JANET SANZ, regidora de Nou Barris "No és un document que entenguem tancat.és un objectiu de coproducció de polítiques públiques. Nosaltres entomem la responsabilitat i la necessitat de tirar endavant mesures i projectes però volem implicar la ciutadania en el desenvolupament d'aquestes propostes i aquests projectes." Unes accions que el govern municipal espera que també serveixin perquè la resta d'administracions, tant Generalitat com govern central, es decideixin a revertir les polítiques de retallades i els seus efectes, i apostin de forma decidida, diuen, per la inversió en polítiques socials.

L’objectiu del pla és combatre les desigualtats i garantir els drets socials al districte. Segons ha explicat la regidora de Nou Barris, Janet Sanz, es tracta del full de ruta que s’ha marcat el govern municipal per desenvolupar mesures d’urgència per atendre les necessitats dels veïns i avançar cap a un model de ciutat més justa.

El pla neix de la voluntat compartida entre el govern municipal i més de 100 entitats que durant el mandat anterior van engegar Nou Barris Cabrejada, Diu Prou!. Entre altres demandes, la plataforma d’entitats va formular la petició d’un plenari extraordinari sobre pobresa en què s’abordés la situació socioeconòmica del districte, que es va celebrar però que es va considerar insuficient.

En aquest sentit, el proper dijous se celebrarà una sessió extraordinària del consell del districte que vol donar resposta a la reivindicació de les entitats. Serà en aquest marc que el govern municipal presentarà el pla, recollit en una mesura de govern titulada Pla d’acció per a la cohesió i els drets socials de Nou Barris 2016-2019.

El pla s’ha estructurat al voltant de quatre eixos prioritaris, que són atenció social, habitatge, ocupació i treball, i educació i infància. Entre altres mesures, es reforçaran els equips professionals dels centres de Serveis Socials de Nou Barris per evitar el col·lapse actual i es millorarà la detecció de les necessitats d’alimentació dels infants escolaritzats. També es vol cobrir les beques menjador de totes les famílies que ho necessitin, potenciar l’atenció primària dels centres de salut i la salut comunitària ambiental, ampliar el projecte Radars i reduir la pobresa femenina. Pel que fa a l’habitatge el govern es compromet a combatre l’emergència d’habitatge i l’exclusió residencial amb més recursos d’informació, suport i acompanyament, i a través de l’augment del parc públic d’habitatge social i la rehabilitació i millora del parc existent. En l’eix de treball, s’oferiran més recursos ocupacionals i formatius que incrementin l’ocupabilitat de les persones sense feina o amb feines precàries i en l’àmbit educatiu es revisarà la planificació i l’oferta educativa del districte i s’amplirà l’oferta de les escoles bressol, entre altres iniciatives.

Per tal d’avaluar el desenvolupament del pla, es crearà una comissió de seguiment que es reunirà semestralment i s’encarregarà de fer el seguiment de la implementació de les accions. Estarà integrada pel districte, les àrees de Drets Socials i de Treball, Economia i Planificació Estratègica i representants de Nou Barris Cabrejada, Diu Prou!. A més, s’elaborarà una memòria anual de seguiment del pla que serà pública i que es presentarà en el marc del consell municipal del districte.