Per l’Escola Bressol Municipal Montserrat hi han passat, al llarg dels 50 anys d’existència, generacions i generacions de nens i nenes del Guinardó. L’origen és singular i sorprenent. Es tracta d’un dels primers casos de guarderia privada de l’època. LIDIA GIMÉNEZ, directora de l’Escola Bressol Municipal Montserrat “La portera d’una torre que estava a mig construir, que se’n deia la Torre de la Missa, va començar a fer-se càrrec o a cuidar els nens de les mares treballadores.” La majoria de famílies eren de l’antic barri de barraques de Francesc Alegre. “Va ser una necessitat del barri, una necessitat social. La assistenta social va saber d’aquesta experiència i el que va fer va ser demanar ajuda a entitats benèfiques i aleshores l’escola es va traslladar a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat perquè van cedir els locals.” L’església va gestionar la llar d’infants fins a finals dels 70. Va ser en aquell moment quan el barri va reclamar que fos municipal. “Volíem una escola pública pel barri perquè era una necessitat punyent.” L’any 92 es van traslladar a l’edifici actual. Un espai que els permetia dur a terme l’activitat d’una escola bressol moderna. I és que de la tasca pràcticament assistencial dels primers temps, s’ha passat a un model educatiu que els mestres consideren fonamental pel desenvolupament personal dels infants. “Acompanyar en el que és el seu procés de creixement a tots els nivells, a nivell maduratiu, fisiològic, cognitiu i emocional. Jo crec que no se li dóna el valor que realment té i es súper important.”

La feina de moltes persones, col·lectius i entitats ha contribuït a que aquest any l’Escola Bressol Municipal Montserat pugui celebrar el 50è aniversari. Tot va començar a la dècada dels 60, quan una assistenta social va conèixer l’experiència pionera de la portera d’una de les torres del barri.  La dona tenia cura dels infants dels veïns per poder guanyar-se la vida una mica millor un cop s’havia quedat vídua. Amb l’ajuda de la beneficència, van condicionar l’espai per posar en marxa un dels primers casos de guarderia privada a la zona en aquella època.

Uns anys més tard, com que no disposaven de la infraestructura adient, la llar d’infants es va instal·lar en uns locals cedits per la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, que es va responsabilitzar també de la gestió de l’escola.  Quan, a mitjans dels 70, l’església va deixar de dirigir el centre, el barri va començar a reivindicar que el servei passés a mans municipals. Diverses manifestacions van omplir els carrers del Guinardó per aconseguir-ho. Encara es recorden al barri perquè tenien la curiositat que eren els nens els que les encapçalaven.

L’any 1979 la Institució Preescolar Montserrat va prendre un nom més modern, es convertir en l’Escola Bressol Montserrat, i va passar a formar part del Patronat Municipal de Guarderies Infantils de Barcelona. Finalment, al 92, es va traslladar a l’edifici actual, ubicat al carrer de Gènova i adaptat a les necessitats d’una llar d’infants moderna. Ara que celebren els 50 anys, els docents del centre expliquen que el servei ha canviat molt amb el temps i que, si bé als inicis es tractava d’una qüestió més aviat assistencial, en l’actualitat el que es fa a les escoles bressol és educar els nens perquè puguin desenvolupar-se amb èxit en el futur.