És el senyal per canviar d'estació i començar una nova prova. Durant quatre dies la platja de la Mar Bella es converteix en un terreny de joc cooperatiu. El més important de les activitats no és qui guanya, sinó la col·laboració. Les jornades Juguem tots Junts incentiven que alumnes de primària de Sant Martí formin equip amb nens d'escoles d'educació especial. TATE BONANY, directora de Joc Viu "Les escoles, jo penso que cada vegada estan més conscienciades en aquest sentit i que busquen qualsevol participació perquè puguin donar-ho a conèixer a la resta d'alumnat." Els monitors de les jornades són professors de cadascuna de les escoles i voluntaris que, prèviament, han rebut una formació específica. Els nens fan un circuit de vuit o nou proves, amb una durada total de dues hores, en què fan esport i treballen els valors. MONICA SERAROLS, Escola Rel "La convivència, el fet de veure altres alumnes. A l'escola d'educació especial som grups molt reduïts, som grups de set o vuit alumnes, llavors aquí es participa en grans grups." "Molt contents i molt cansats. Suposo que cada any recorden els jocs que han fet, en què han participat. La memòria els diu que 'aquí sé que hem jugat', i els agrada el joc i, potser, et demanen algun dels jocs per fer allà a l'escola." TATE BONANY, directora de Joc Viu "Sí que és veritat, que a primer hi ha molta demanda de participació i, possiblement, l'any que ve en comptes de quatre dies, que vam començar amb tres [dies] i ara ja en són quatre, i possiblement l'any que ve puguin ser-ne cinc dies per donar cabuda a les escoles que demanen participar a les jornades." L'èxit de la trobada és evident. És la vuitena edició i cada any ha augmentat el nombre de participants. En aquesta ocasió en prendran part més de 1.300 estudiants de 34 centres educatius.

Aquesta és la vuitena edició que es fa, i any rere any el nombre de participants no ha deixat d’augmentar, enguany ho faran 1.300 estudiants de 34 centres educatius. Vist l’èxit de la trobada, els organitzadors s’estan plantejant ampliar-ne la durada de quatre a cinc dies per poder acollir totes les escoles que ho demanin.