És habitual que entre finals d’agost i principis de setembre l’aigua del Mediterrani assoleixi la temperatura més elevada de tot l’any al nostre àmbit. El que no ho és tant és que es trobi més de dos graus per damunt del que seria habitual.

Diego Lázaro és meteoròleg i també l’observador que s’encarrega setmanalment de prendre la temperatura de l’aigua del mar a un metre de fondària a la platja de la Barceloneta. Divendres passat – quan va fer la mesura habitual- va comprovar que el termòmetre marcava un valor de 26,9 ºc, una temperatura 2,1 ºC superior a la temperatura mitjana dels darrers deu anys (sèrie 2006-2015). Sobta també el fet que aquests 26,9 ºC suposen la segona temperatura més alta mai no enregistrada per l’observador en aquesta platja de Barcelona.

Com a dades extremes de la sèrie, iniciada l’any 2006 i consultables a través de la xarxa, cal ressaltar els 27,1 ºC assolits el 20 de juliol de 2006 –rècord absolut pel que fa la màxima-, i els 11,8ºC del dia 9 de febrer del mateix any, rècord pel que fa a la mínima.

Cal apuntar, finalment, que l’aigua del mar més càlida del normal sol afavorir, sovint, que les tempestes puguin ser intenses al llarg de la tardor en cas que les condicions perquè es gestin siguin les adequades.