Barcelona és una ciutat de barreja cultural: avui parlarem amb dos castellers francesos i amb un geganter francocatalà.