La institució ha publicat en obert tots els noms i cognoms de les persones que han obtingut una entrada doble per al concert, que obrirà la temporada de l’OBC des del temple de la Sagrada Família.