Són les empremtes d'algunes dones de Baró de Viver. Estan fetes sobre guix i s'han convertit en unes jardineres que donen vida al vestíbul del centre cívic del barri. Però el seu significat va més enllà. Representen la petjada que aquestes dones volen deixar al món. TOÑI GARCÍA, grup de dones de Baró de Viver "En el barrio hablan de la Toñi y todo el mundo me conoce. Yo no quiero que esa identidad muera nunca. Yo creo que la huella que voy a dejar es mi identidad como persona." Aquest mural i aquest audiovisual també formen part del projecte que el grup de dones de Baró de Viver està realitzant des de fa un any i mig. Unes set dones del territori d'edats diverses es reuneixen periòdicament per treballar temes d'igualtat i reivindicar el paper social de la dona. RAMONA LUPARO, grup de dones de Baró de Viver "Las mujeres casi nunca destacamos y si lo hacemos es muy poco. Para reivindicar nuestros derechos también y sobre todo para que todo el mundo sepa que la mujer vale más de lo que, a veces, se la considera." En aquest temps el grup de dones de Baró de Viver ha fet diverses accions col·lectives amb el suport del centre cívic. El futur més immediat del col·lectiu passa per crear un club de lectura o organitzar trobades amb dones amb un perfil professional destacat i veure com treballen.

Unes jardineres a l’accés del Centre Cívic Baró de Viver són la darrera actuació del Grup de Dones de Baró de Viver. Dones de diferents tallers d’aquest equipament municipal s’han implicat per fer-lo: des del taller de pintura es van pintar els plafons i al taller de jardineria, els testos. A més, les jardineres estan acompanyades d’un audiovisual i d’un mural fet també per dones al taller d’art.

Tots aquests elements formen part del projecte Les dones deixem empremta, que van engegar el març de 2015 un grup d’unes set dones d’edats diverses de Baró de Viver. El grup va néixer arran d’una voluntat veïnal i ha involucrat moltes més dones en les seves activitats. Per exemple, han omplert de pòsters els comerços del barri o han implicat la comunitat educativa de l’Escola Baró de Viver.

El Grup de Dones té la intenció de tractar qüestions de gènere i parlar de les desigualtats que existeixen entre homes i dones. També treballen l’autoestima de les dones a través d’accions puntuals. Amb aquest grup volen reivindicar el paper de la dona.

El Grup de Dones té el suport del centre cívic del barri, lloc on es reuneixen, i tenen previst engegar un club de lectura o organitzar trobades per conèixer dones amb perfils professionals rellevants.