La façana és de vidre, però des del carrer no es pot veure res del que hi ha dins. BORJA FERRATER, Office of Architecture in Barcelona "Nosaltres el que volíem era convidar-los a entrar. És a dir, ensenyar-los el que hi ha dins però no tot, per dir: entreu-hi i veieu-ho." Borja Ferrater va idear l'edifici del Roca Galllery juntament am el seu pare, Carlos, i la seva germana Lucía. En ells va recaure la tasca de crear el primer Gallery de la marca Roca al món. Un espai per ensenyar el producte, però també per fer-hi exposicions, conferències i tallers, sempre sobre la temàtica del disseny, l'aigua o l'arquitectura. "Aquí ha passat tot tipus d'esdeveniments, fins i tot, presentacions de cotxes. Ara, hi ha empreses internacionals que estan demanant aquest espai." Dins l'edifici, la tecnologia pren importància. Es projecten rituals de bany i els fluxos que canvien l'atmosfera de l'edifici en qüestió de segons. "Des de la il·luminació, des dels materials, tot està pensat per crear una situació de confort. D'alguna manera, pots oblidar-te de tot i, un cop està dins, relaxar-te." A més de la planta baixa, l'edifici té un pis per a l'exposició de producte Roca i una sala de mostres temporals. Des de l'interior, també s'obté una visió molt particular de l'exterior, gràcies al joc de miralls que crea la col·locació dels vidres. "Des de dins es pot observar la ciutat des d'un altra forma. Des de dins és com una lent que ens permet veure la ciutat, d'una manera una mica diferent." Com passa amb el carrer d'Europa, que es veu desdoblat si es mira des de dins de l'edifici, on també cal anar en compte de no trepitjar cap arc de Sant Martí.

Els encarregats de dissenyar l’edifici del Roca Barcelona Gallery van ser els arquitectes Borja, Carlos i Lucía Ferrater, de l’estudi OAB (Office of Architecture in Barcelona), un espai per ensenyar el producte, però també per fer-hi exposicions, conferències i tallers, sempre sobre la temàtica del disseny, l’aigua o l’arquitectura.