Aquests joves estan a punt de començar llargues hores d’assaig. I no ho fan en un local privat, sinó que es troben en una de les dues sales del Casal de Barri Pou de la Figuera. Són alguns dels usuaris d’aquest equipament que ara fa dos anys que es gestiona de forma comunitària. Un model que és ben diferent al dels altres casals. AIDÀ ALMIRALL, dinamitzador del Casal de Barri Pou de la Figuera “L'obertura a qualsevol persona que vulgui participar, la multiculturalitat, que l’espai sigui un espai accessible pel màxim de persones, pel màxim de projectes i iniciatives. Una mica el valor del comunitari és aquest.” Totes les activitats són gratuïtes i els responsables que les promouen disposen de les claus del centre. És la manera com s’entén aquest equipament, on la responsabilitat i el compromís recauen en mans de tots. Aquest repte, asseguren, ja està assolit, però ara en tenen d’altres. AIDÀ ALMIRALL, dinamitzador del Casal de Barri Pou de la Figuera “És anar pensant en maneres de poder vincular col·lectius o persones que, igual estan utilitzant més o menys el casal però encara no han fet aquest pas de dir, ‘vale’, podem entrar realment en la gestió.” Actualment, la gestió del casal recau en una federació d’entitats del barri que decideixen, entre d’altres, el repartiment de l’espai perquè hi tinguin cabuda el major nombre d’activitats possible.

Va obrir portes el 2007, però des de fa dos anys la gestió és comunitària, és a dir, que les activitats així com el repartiment de l’espai es fa entre un grup d’entitats del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.