L’edifici, fins ara propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, consta actualment de 14 pisos repartits en sis plantes i l’àtic. Una vegada es faci efectiva la compra se’n valorarà l’estat i s’estudiarà com redistribuir i optimitzar l’espai per al seu nou ús. La finca també disposa, als baixos, de tres locals comercials de més de 200 m2, que està previst reconvertir en un equipament veïnal.

La compra d’aquest edifici és una de els actuacions que s’han fet arran de la incorporació de 100 milions d’euros del superàvit previst per al 2015 a la partida d’inversions socials del consistori.