El programa Infància en risc a Nou Barris se centrarà, a partir de l’any que ve, a garantir l’atenció social i educativa a les famílies amb infants en situació de risc, però no només això. “Aquesta és una mesura que es construeix des de la perspectiva dels drets dels infants“, explica Esther Flaqué, portaveu adjunta de Barcelona en Comú al plenari del districte. “La pobresa -diu- no és només no tenir recursos econòmics, aquesta és la imatge que tenim estereotipada. Els nens i nenes que la pateixen, a més de la privació de recursos materials, es veuen privats de recursos espirituals i emocionals, molt necessaris per sobreviure i poder desenvolupar-se amb totes les seves potencialitats”.

Davant d’aquesta constatació, s’han previst actuacions en els àmbits escolar, familiar, social i de lleure. Es vol treballar en tres nivells: mantenir i millorar els ajuts socioeconòmics a les famílies en situacions de vulnerabilitat social; reforçar la capacitat d’aquestes famílies per afrontar la seva situació laboral i social; i, finalment, millorar els factors d’educabilitat i mirar de garantir un progrés educatiu adequat.

Entre les propostes plantejades, destaca un programa d’ajuts a la compra de llibres i material didàctic per a 33 centres educatius públics valorat en 150.000 euros. També s’ha previst un programa pilot d’esmorzars saludables, tallers i xerrades per a millorar les competències emocionals i de gestió de conflictes dels pares, i accions de suport a les entitats i projectes que es desenvolupen al territori.