Als anys 60, el barri de les Roquetes es va formar a partir de l'autoconstrucció. Molts habitatges, fets pels mateixos veïns, no tenien els serveis bàsics. Al carrer, les condicions urbanístiques també eren mínimes. JOSEP MARIA BABÍ, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris "Els carrers estaven sense asfaltar. Els carrers eren un niu de deixalles, no hi havia clavegueram, i les aigües fecals corrien lliurement pels carrers." L'any 1964, el pare Thió i els diferents líders veïnals van decidir dotar el barri d'un servei de clavegueram. JOSEP MARIA BABÍ, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris "Ell i els veïns van recaptar diners i van anar a trobar una sèrie d'estudiants i un enginyer amb els quals van fer els plànols que van presentar a l'Ajuntament." Un cop es van realitzar els plànols i recaptar els diners casa per casa, els mateixos veïns van iniciar les obres. Ho van fer durant els mesos de juliol i agost. JOSEP MARIA BABÍ, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris "Els homes treballaven a les fàbriques, als tallers o simplement a l'obra. És clar, aleshores els dissabtes eren dies feiners, i només podien treballar en l'obra dels carrers els diumenges i dies festius." Tot el barri es va implicar en les tasques, fins i tot els més petits. JOSEP MARIA BABÍ, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris "Els nens, inclús tirant de carretons i amb carros, pujaven des del carrer de la Mina de la Ciutat, que era on es descarregava el material que proporcionava l'empresa, i el pujaven al llom de les bèsties o amb carretons fins on es feien les obres." 50 anys més tard, les antigues clavegueres ja han estat substituïdes, però el record perviu encara en molts veïns. L'Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris ha trobat un dels protagonistes d'aquests fets. Es tracta del pare Thió, que acaba de cedir a l'entitat tot un calaix de documents i fotografies que ja formen part de la història de les Roquetes.

Amb l’ajut d’un grup d’estudiants i un enginyer van dissenyar els plànols per instal·lar el clavegueram als carrers. Van recaptar els diners necessaris casa per casa per adquirir el material i van iniciar els treballs als carrers alts de les Roquetes.  Els veïns van urbanitzar en diumenges i festius durant els mesos de juliol i agost. Les instal·lacions van perdurar fins fa ben poc. 50 anys més tard, l’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris s’ha posat en contacte amb el pare Thió. El capellà ha donat a l’arxiu un calaix ple de documents i fotografies que recorden la història d’aquella dècada a les Roquetes.