El pròxim rival en la competició serà l’Equipo Ja. Un equip de Primera Territorial amb camp de sorra que ha passat rondes per incompareixença dels seus rivals.