El curs 2014-2015 es van atorgar 3.300 subvencions, mentre que aquest 7.601 nens i nenes poden gaudir d’activitats esportives extraescolars. Els diners destinats a aquestes beques han passat de 580.000 a 1.593.233,14 euros. La xifra representa un increment del 120 % pel que fa a les sol·licituds rebudes i un 173 % de l’import total. L’oferta s’ha ampliat de 149 entitats el curs passat a les 235 de l’actual. El consistori ha atorgat un 91,5 % de les sol·licituds presentades. La resta s’han denegat per incompliment de requisits o per no aportar la documentació necessària. La mitjana de subvenció és de 191,79 euros per infant i l’aportació de la beca va del 30 al 90 %.

Per districtes, Sant Martí és el que més n’ha rebut, un 18,85 % del total, mentre que Nou Barris n’ha obtingut el 17,55 % i Sant Andreu, un 13,35 %. Els que menys, Sarrià – Sant Gervasi, amb un 2,47 %, i les Corts, amb un 2,49 %.