Finalment, es va escurçar el recorregut però és que a més, de les 10 voltes que havien de fer, només en van fer-ne set. Una etapa que va quedar totalment deslluïda.