MAITE FANDOS, tinenta d'alcalde d'Esports "Quan el pare i la mare fan esport l'index de pràctica és del 83% per tant això realment és un detall molt important que ens demostra que quan els pares practiquen hi ha un augment important."

S’estima que la població escolar de la ciutat és de 157.367 nois i noies i d’aquests, el 76% practicava alguna activitat esportiva fora de l’horari lectiu de 2013. Aquesta dada és una de les més elevades del món i així ho assenyala l’estudi que ha presentat Maite Fondos, tinenta d’alcalde d’Esports. Segons aquestes dades s’ha produït un clar augment de joves esportistes respecte al darrer estudi, elaborat el 2007.

Si es comparen ambdós estudis es conclou que en l’actualitat hi ha un 9,2% més de joves barcelonins que practiquen esport com a activitat extraescolar. La diferència entre sexes és un 4,1% inferior i actualment se situa en el 13,3%. El percentatge de nois supera el de noies en tots els cursos.

Els esports més practicats, de forma organitzada prèvia inscripció, són el futbol i el futbol sala (34%), el bàsquet (16%), la natació (15%), les danses (15%) i els esports de lluita (9%). Aquest rànquing es manté invariable durant els darrers sis anys. Cal esmentar també que els esports més practicats per ambdós sexes són el bàsquet i la natació.

En cas dels esports practicats de forma lliure, sense inscripció, són el ciclisme (32%), córrer (32%), futbol i futbol sala (18%), caminar (17%) i gimnàs i fitness (16%).

Per districtes, hi ha hagut un augment generalitzat de joves actius a tot el territori de la ciutat, amb més incidència a Ciutat Vella, on l’augment ha estat del 25% respecte a 2007.

Per contra, s’ha constatat que es manté el descens que ja s’havia detectat el 2007 de joves que practiquen esport entre l’educació primària i la secundària. Els estudiants esportistes de secundària i batxillerat han augment lleugerament, respecte a l’estudi anterior.

Els motius associats a la pràctica d’esport són diferents entre nois i noies. Els nois ho associen a la competició i les noies a motius de socialització i estar en forma. Quan els progenitors practiquen esport , l’índex de pràctica esportiva de l’estudiant és del 83%.