ALFONS BARTI, president del Club Esportiu Fabra i Coats: "Aquesta essència de l'empresa és el que nosaltres volem agafar i per poder ajudar a la gent. En aquests moments que tenim avui dia que vivim de crisi, volem realment acostar l'esport. Que el problema econòmic no sigui un problema sinó acostar-lo a tota la gent."