foto escut Barça comunicat Luis Rubiales

El Barça ha emès un comunicat sobre la sanció que ha rebut per incomplir les mesures d’igualtat retributiva, en què s’ha mostrat molt dur i contundent. El club ha reprovat punt per punt les paraules que la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va fer a RNE.

Dura resposta del FC Barcelona

El Barça assegura que va ser una entitat pionera a l’hora de fer un pla d’igualtat l’any 2013 i que ja han acabat el tercer pla d’igualtat, que poden presentar fins al 15 de març. Tanmateix, el club nega que hagi estat sancionat en matèria de bretxa retributiva i que no existeixin protocols contra l’assetjament sexual.

El comunicat íntegre del FC Barcelona

El FC Barcelona rebutja qualsevol declaració que posi en dubte el compromís històric del club en relació amb les polítiques per la igualtat entre homes i dones, on és una entitat pionera al món de l’esport. El FC Barcelona va aprovar el seu I Pla d’igualtat l’any 2013, set anys abans que entrés en vigor la legislació en matèria d’igualtat, obligatòria per a les empreses de més de 150 treballadors i treballadores.

El II Pla d’Igualtat del FC Barcelona, amb data de venciment a l’abril del 2023, està actualment prorrogat amb l’acord de la Comissió d’Igualtat del FC Barcelona, formada per representants de l’empresa, i representants de la part social (comitè d’empresa) durant la negociació del III Pla d’igualtat del FC Barcelona. En paral·lel a aquesta negociació i fruit de l’estreta col·laboració que ha existit entre els agents del club s’han actualitzat tant el ‘Protocol per la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere’ com el ‘Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral’, tots dos en vigor des del 5 de febrer del 2024, així com les primeres converses de negociació d’un nou conveni col·lectiu per al FC Barcelona.

En aquest sentit, el club puntualitza que no és correcte afirmar que:   

No existeixen protocols contra l’assetjament sexual: El FC Barcelona disposa des de l’any 2020 d’un protocol per la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere. Aquest protocol és pioner a l’estat, en l’abast i contingut, està format per una xarxa de persones de referència de 40 persones, les quals han estat especialment formades i s’han realitzat sessions de formació presencial a més de 500 persones treballadores del FC Barcelona, entre les quals hi ha els primers equips de futbol masculí i femení.

El club ha estat sancionat en matèria de bretxa retributiva: El FC Barcelona no ha estat notificat de cap incompliment relatiu en matèria de bretxa retributiva i conseqüentment no hi ha cap sanció al FC Barcelona en aquesta matèria.

Inexistència del Pla d’igualtat: Tal com s’ha explicat el FC Barcelona és entitat pionera en l’elaboració i adopció de plans d’igualtat abans de l’entrada en vigor de la legislació específica en la matèria. En el requeriment rebut per part d’Inspecció de Treball (novembre del 2023) es reconeix que “En el moment de l’actuació inspectora, el FUTBOL CLU BARCELONA està negociant el II Pla d’igualtat de l’entitat, concretament en l’anàlisi del diagnòstic de situació” i que “La voluntat de l’entitat és assolir l’aprovació del Pla d’igualtat esmentat segons el Reial decret 901/2020 en el primer trimestre de l’any 2024”. Finalment, el resultat de l’actuació inspectora ha estat: “Es formula un requeriment formal al FC Barcelona perquè, en compliment de la normativa d’ordre social, adopti les mesures correctores necessàries per garantir i respectar la negociació, elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat en els termes legalment previstos. Establint un pla d’esmena de quatre mesos des de la recepció del requeriment”. El període d’esmena de quatre mesos finalitza el proper 15 de març i tant el club com el comitè d’empresa informen que ja han finalitzat el III Pla d’igualtat del FC Barcelona, tan sols restant la seva preceptiva inscripció.