El Ramon Hernández ens porta l’anàlisi d’una de les veus més recents de l’alcaldia de Barcelona. Xavier Trias va néixer el 1946 i és el 117è alcalde de la ciutat, càrrec que va ostentar entre el 2011 i el 2015. També va ser conseller de Sanitat i de la Presidència durant l’etapa Pujol i és llicenciat en medicina i cirurgia per la UB.

El nostre col·laborador ha parlat amb Laura Forteza, diplomada en logopèdia per la UAB i actriu, dels problemes de parla del batlle per poder esbrinar si es podrien solucionar. La logopeda recomana que l’exalcalde vagi a un especialista i el Ramon explica el paral·lelisme entre el possible trastorn de Trias i els problemes de Jordi VI d’Anglaterra, reflectits en la pel·lícula ‘El discurs del rei’.