ugt correus

La UGT Sector Postal Catalunya denuncia la falta de cobertura de vacances i baixes laborals durant el mes d’agost a Correus. Això fa que, en la majoria de departaments, oficines, centres de tractament i àmbit rural, només es disposi del 40 % del personal.

El sindicat assegura que aquesta manca de personal deriva en elevades càrregues de treball entre els treballadors del servei públic de Correus a Catalunya. En paraules de la UGT, això suposa una pèrdua en els nivells de qualitat en la prestació del servei públic de correus a Catalunya.

Càrregues elevades de treball des de l’abril

La UGT Sector Postal denuncia que els treballadors del servei públic de Correus tenen des del mes d’abril una elevada càrrega de treball, després de la campanya de les eleccions municipals el mes de maig i les eleccions generals del 23 de juliol.

Correus vot

UGT exigeix a la direcció de Correus una cobertura necessària

La UGT exigeix a la direcció de Correus la cobertura necessària durant el mes d’agost de tots els llocs de treball estructurals i en els diferents àmbits d’activitat, amb un volum de contractació de reforç adequat a les necessitats de servei. D’aquesta manera asseguren que es posarà fi a les sobrecàrregues de treball que pateix el personal i que, alhora, es garantirà el nivell de qualitat en la prestació del servei públic de Correus.