TMB ha anunciat que el Comitè d’Ètica obrirà un expedient per la denúncia del sindicat CGT, que l’acusa de fraccionaments il·legals en la contractació de serveis, manteniment i obres, i altres irregularitats. Tot i això, TMB assegura en un escrit que aquesta denúncia és, de moment, “verbal i sense que s’hagi presentat cap tipus de documentació ni especificitat les suposades irregulars”, i s’ofereix a col·laborar i aportar tota la documentació necessària per esclarir la situació.

Tanmateix, han volgut deixar clar que la contractació a TMB es realitza segons “la legislació vigent i els procediments establerts”. En aquest sentit, recorden que els contractes i les normes de contractació són públics i accessibles al portal de transparència de TMB i que les auditories anuals dels comptes de la companyia no han identificat irregularitats en els últims anys.

TMB defensa la gestió pel “compliment de les normatives vigents”

Més enllà de la legalitat de les contractacions, TMB defensa la seva gestió i assegura que ha aplicat des del 2020 tot un seguit de mesures en els processos de contractació per garantir el compliment de les normatives. Per exemple, la creació d’un codi ètic i un comitè d’ètica —que ara analitza la denúncia de la CGT—, normes de bon govern, la revisió dels expedients negociats per l’Assessoria Jurídica Corporativa, formació i nous plecs de condicions adaptats a la nova llei de contractes, entre d’altres.