Durant les rebaixes, es redueixen els preus de productes que un comerç ja oferia anteriorment. Tot i això, cal distingir-les d’altres períodes en què s’abaixen els preus, com les liquidacions i les ofertes. Les rebaixes només afecten les etiquetes dels productes però no els drets dels consumidors. Per això, es recomana:

1. Consum responsable: una bona tàctica és fer una llista del que es necessita per evitar compres compulsives.

2. Els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat que quan tenen el preu habitual, no poden estar deteriorats ni tenir defectes. Els productes rebaixats han d’haver format part de l’oferta del comerç durant un mes com a mínim. Aquests objectes han d’estar diferenciats dels que no estan rebaixats.

3. S’ha d’indicar el preu habitual del producte i el preu rebaixat, tant a l’aparador com en l’etiqueta, o el percentatge de variació.

4. Les condicions de pagament han de ser les habituals, per això, si un establiment adment targetes de crèdit durant tot l’any, també ho ha de fer durant les rebaixes.

5. Els productes rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes. Cal demanar i guardar els tiquets de compra i preguntar al comerciant si accepten canvis. Els comerços han de disposar de fulls de reclamació. En cas d’incidència, s’ha de reclamar a l’empresa que ha venut el producte.