Segons ha explicat l’empresa, la incorporació es farà de manera progressiva aquesta semmana. Les persones que ara tornen a treballar es van acollir a l’acomiadament voluntari amb el compromís de l’empresa de tornar a ser contractats quan la producció ho permetés.