El punt més discutit del text és l'abaratiment de l'acomiadament. Les empreses amb problemes econòmics podran acomiadar treballadors amb una indemnització més baixa, de només 20 dies per any treballat. La segona novetat important, és que el govern aposta per estendre a més gent el contracte de foment del treball que preveu una indemnització de 33 dies enlloc de 45. Amb l'objectiu d'afavorir la contractació estable, el govern aposta per pagar a l'empresari una part de la indemnització però només en els contractes indefinits. Així, el Fons de Garantia Social, pagarà 8 dies de la indemnització. Com a alternativa a l'acomiadament, es treballa en reduir la jornada, i per tant el sou. És el que es coneix com a model austríac. De moment, és només una proposta en estudi. El govern s'ha compromès a tramitar-lo com a projecte de llei d'aquí un any.