Fa anys que la xarxa elèctrica de la ciutat s’està digitalitzant amb l’objectiu que sigui més eficient i es pugui donar resposta a les avaries més ràpid i contribuir al procés de transició energètica.

Endesa gestiona les maniobres des del centre de control de la companyia i això permet fer un cribratge entre les que necessiten intervenció presencial d’un operari i les que no. Això retalla fins a un 20 % el temps que esperen els clients fins que se’ls soluciona l’avaria. El personal de l’empresa es desplaça només en cas que sigui necessari i, per tant, el servei és més eficient i més segur. L’any passat es van realitzar 514.000 maniobres per telecontrol.

Antena que permet el control remot del centre de transformació

La digitalització afavoreix la transició energètica

Segons Endesa, apostar per la digitalització és clau per fer front a l’emergència climàtica i al procés de transició energètica. De fet, per integrar les energies renovables al sistema elèctric cal que la xarxa sigui digital.

Barcelona té prop de 7.000 centres de transformació d’Endesa

Cada centre de transformació alimenta 300 clients aproximadament entre habitatges i comerços. Es troben als baixos dels edificis. Fa més de cinc anys que s’hi estan col·locant uns dispositius per controlar-los digitalment a distància. L’any 2021 es van instal·lar a Barcelona 316 sistemes que van beneficiar 470.000 clients. El cost va ser de 7,2 milions d’euros. Ara l’objectiu és seguir ampliant la digitalització i arribar a superar les 11.500 instal·lacions automatitzades l’any 2023.