El pressupost municipal per a 2012, aprovat amb els vots favorables de CiU i del PP en el plenari del 23 de desembre passat, pren com a línia estratègica bàsica la planificació pressupostària seguint els  criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). Seguint aquests criteris, només es pressuposta allò que es preveu cobrar. Per aquest motiu no és possible una comparativa amb les xifres de l’any 2011.

El pressupost municipal del 2012 és de 2.296 milions d’euros. En el següent gràfic es mostra la distribució d’aquests comptes i la seva proporció en el conjunt del pressupost. Desplaçant el cursor per damunt del gràfic es pot veure l’import detallat de cada secció.