El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha demanat a la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, l’Ajuntament de Barcelona i altres administracions públiques “formar una taula de treball urgent per no diferir més aquest tema clau per a l’economia del país i decidir quin projecte és el més adequat per ampliar l’aeroport de Barcelona”. L’entitat considera l’ampliació “un projecte estratègic i necessari per a Catalunya, del qual no es pot ajornar més la decisió final”. La petició s’ha fet durant l’acte “El repte de l’ampliació de l’aeroport des d’una perspectiva econòmica”, d’aquest dilluns al vespre.

En aquest sentit, Puig de Travy, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, ha ofert “la necessària i lleial col·laboració del Col·legi per avaluar i afrontar el repte de posar al dia aquesta porta de connexió amb l’exterior”.

L’aeroport de Barcelona “té marge de creixement”

L’economista Ignasi Ragàs, especialista en desenvolupament urbà i transport, ha recalcat la forta estacionalitat de l’aeroport de Barcelona, com la majoria d’aeroports amb fluxos turístics importants, i ha assenyalat que “encara té marge de creixement en la temporada baixa”.

Per la seva banda, Javier Asensio, professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat
Autònoma de Barcelona, ha apuntat que “la saturació de l’aeroport de Barcelona la creen vols continentals”, una situació que “podria suavitzar-se amb una especialització per tipus de tràfic dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus”, fet que implicaria una gestió comercial diferenciada de cadascun d’ells.

Una infraestructura clau per al progrés econòmic del país

Jordi Suriñach, director del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona, ha ressaltat la importància de l’aeroport com a infraestructura clau per al progrés econòmic
del país, ja que l’aeroport aporta a l’economia del país prop de 7.000 milions d’euros al PIB i 73.000 ocupats. Això representa, ha assegurat, un 2,9 % del PIB de Catalunya, sense incloure l’impacte turístic i els efectes catalitzadors complementaris. Si tenim en compte tots aquests factors, el càlcul és que un 7 % del PIB català (16.400 milions d’euros al PIB i 218.000 ocupats) directament i indirecta es deu a l’activitat de l’aeroport.