A Barcelona hi ha 16.308 habitatges que no superen els 30 m², una xifra que suposa el 2,43 % de les llars de la ciutat. I la gran majoria les trobem a Ciutat Vella. Concretament al barri de la Barceloneta, on hi ha 3.387 habitatges que no superen aquesta superfície. En aquest barri, més de la meitat dels pisos són inferiors als 30 m².

Aquest retrat també es veu a la resta del districte d’una forma més atenuada. Per exemple, a Santa Caterina, el 12,83 % dels habitatges són de menys de 30 m². Un fet que es repeteix al Raval, tant a la barriada del Pedró, com a les dels Tallers i els Àngels. En aquestes dues àrees del barri, el 10 % dels habitatges són inferiors als 30 m².

Només sis habitatges de la façana marítima de la Barceloneta superen els 120 m²

En l’agrupació censal de l‘Escullera i l’Hospital del Mar, que engloba tota la part de façana marítima de la Barceloneta, només hi ha registrats sis habitatges que superen els 120 m², segons les dades publicades per l’Idescat. Una tònica semblant a tot el districte de Ciutat Vella, on només el 4,49 % dels habitatges superen els 120 m².

Ciutat Vella és el districte amb una proporció més alta de pisos de lloguer

L’altre tret destacat del parc d’habitatge a Ciutat Vella és el tipus de propietat. Els percentatge de pisos de lloguer respecte al total és el més elevat de tota la ciutat. A l’agrupació censal del Liceu i les Drassanes, el 52 % dels habitatges consten com a lloguers. Una xifra molt similar a tota la zona del Raval, la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

L’Eixample, la Vila de Gràcia i el Turó de la Peira i Can Peguera són altres zones de Barcelona on el parc d’habitatge de lloguer té una proporció més important respecte al de propietat. A l’altra banda, hi trobem l’agrupació censal de l’Andana de l’Estació i el Molí del Rec, a Sant Andreu. En aquesta zona, el 84 % dels habitatges són de propietat.