(ACN) El govern català ha decidit cedir cinc plantes de la Borsa de Barcelona per impulsar un hub” tecnològic d’innovació financera. L’espai s’ha donat a l’Institut Català de Finances, que l’ha de destinar a empreses o “start-ups” especialitzades en negocis digitals o comerç electrònic.

“Hub” tecnològic per a “start-ups” de negocis digitals

L’executiu català ha aprovat la creació d’un hub” tecnològic d’innovació financera a l’edifici de la Borsa de Barcelona. La Generalitat ha concedit un dret real de superfície a l’Institut Català de Finances (ICF) sobre cinc plantes (de la cinquena a la novena), per a un període de 12 anys. La idea és que l’ICF destini aquests pisos de l’edifici de passeig de Gràcia a acollir empreses de nova creació o “start-ups” especialitzades en negocis digitals o activitats de comerç electrònic. Així mateix, es permet que l’ICF exploti directament aquests espais o els cedeixi a tercers.

Comissió de seguiment

Amb la voluntat de vetllar pel compliment d’aquest acord es crearà una comissió de seguiment que estarà formada per dos representants de l’ICF, dos representants de la Generalitat designats pel vicepresident del govern i conseller d’Economia i Hisenda —el director general de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i el director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació— i un màxim de dos representants de les entitats o empreses arrendatàries.

La Secretaria de la Comissió recaurà en un representant designat pel Consell d’Administració de l’ICF. Es valorarà especialment la inclusió de representants per part de la Borsa de Barcelona, amb la finalitat de propiciar una gestió el més alineada possible amb l’edifici.